1. Majitele
  2. Online služby
  3. Právní doložky k aplikaci MyToyota

Právní doložky k aplikaci MyToyota

1. Funkce dálkového ovládání jsou zde uvedeny pouze pro ilustraci. O skutečném rozsahu služeb dostupných ve vaší zemi se prosím informujte u příslušného prodejce vozů Toyota.

2. Některé funkce platí pouze pro vybrané modely a výbavy. Další informace o tom, které funkce jsou pro váš model k dispozici, vám poskytne místní prodejce Toyota.

3. Upozorňujeme, že funkce dálkového ovládání klimatizace nemusejí být s ohledem na místní legislativu ve vašem regionu k dispozici. O skutečném rozsahu služeb dostupných ve vaší zemi se prosím informujte u příslušného prodejce vozů Toyota.

4. Před používáním [služeb dálkového ovládání] vždy zkontrolujte následující: 

Vozidlo stojí zaparkováno na místě a kolem vozidla nehrozí žádná nebezpečí. Ve vozidle se nenacházejí žádné osoby ani zvířata. 

  • Nepoužívejte systém v případě, že je otevřena kapota vozidla nebo je vozidlo zaparkováno v nedostatečně odvětrávané místnosti. 
  • Tuto službu používejte pouze v případě nezbytnosti. Chraňte životní prostředí a snažte se omezit zbytečný hluk nebo znečišťování ovzduší. 
  • Vždy dodržujte místní předpisy, vyhlášky a legislativu ohledně používání uvedených služeb ve vaší oblasti (například v některých oblastech může být tato služba vyhrazena pouze pro elektromobily nebo soukromé pozemky).

Vždy prosím respektujte místní a národní zákony, které by mohly omezit používání těchto služeb ve vaší oblasti (například: v některých regionech může být tato služba vyhrazena pouze pro elektrická vozidla nebo pro soukromé silnice).