1. Objevte Toyotu
 2. O nás
 3. Různorodost, spravedlnost a inkluze

Různorodost, spravedlnost a inkluze

Zasazujeme se o rozvoj maximálně různorodé, spravedlivé a inkluzivní organizace
Naším cílem je být maximálně inkluzivním a různorodým pracovištěm, kde se každý cítí bezpečně, respektován, aktivně zapojen, ceněn a schopen naplno rozvíjet svůj potenciál. Pěstujeme, podporujeme a využíváme různorodost, abychom zákazníkům i společnosti dokázali nabídnout nejvyšší standardy služeb, a mohli tak udržitelným způsobem soutěžit na trhu.
 • V Toyotě záleží na každém


  K našim nejvyšším strategickým prioritám patří různorodost, spravedlnost a inkluze. Veškerou svoji upřímnou a kolektivní snahu směřujeme k budování pestré a různorodé organizace, která je odrazem celé společnosti a dosahuje skutečné inkluze. V Toyotě záleží na každém, bez ohledu na pohlaví, identifikaci s genderem, sexuální orientaci, věk, kulturní pozadí, národnost, rasu, etnický původ, náboženské přesvědčení nebo víru, hendikep a fyzické či duševní schopnosti.

 • Naše cesta k různorodosti, spravedlnosti a inkluzi


  Na cestě k různorodosti, spravedlnosti a inkluzi jsme již dosáhli nemalých úspěchů. Ve více než 20 evropských subjektech Toyoty se dnes realizuje celá řada projektů na podporu inkluze. Například usilujeme o to, aby naše provozy umožňovaly ještě vyšší míru inkluze a byly dostupnější; za tímto účelem provádíme příslušná školení a připravujeme zásady na podporu inkluze. Díky kolektivnímu úsilí našich pracovníků jsme v roce 2021 uspořádali první Evropskou konferenci o různorodosti. Každoročně slavíme Mezinárodní den žen formou různých aktivit probíhajících po celý týden, jakož i Mezinárodní den proti homofobii, bifobii a transfobii (IDAHOT), Měsíc hrdosti LGBT+ a další akce.

 • Naše zaměstnanecké sítě


  Klíčovým bodem naší strategie je podpora různorodé pracovní síly. Důležitou hybnou silou a katalyzátorem změn jsou sítě v rukách našich zaměstnanců. Tyto poskytují vřelé, přívětivé a bezpečné prostředí pro diskriminované skupiny nebo jednotlivce, zvyšují povědomí pořádáním různých akcí či aktivit a doporučují kroky na podporu různorodosti, spravedlnosti a inkluze. Tyto sítě jsou otevřeny všem, kdo mají zájem se zapojit, ať již v roli aktivního dobrovolníka, nebo v rámci občasné podpory.


 • Ženská síť

  Naše skupina je nejdéle fungující sítí, která reprezentuje firemní, konstrukční a výrobní oblasti. Naším cílem je inspirovat a zplnomocňovat ženy v Toyotě ke společnému vzestupu, úplnému rozvinutí osobních schopností a posouvání v rámci profesní kariéry.


 • Síť LGBTIQ+

  Naše síť, „založená komunitou pro potřeby komunity“, se zaměřuje na vzdělání, zvyšování povědomí a rozvoj partnerství. Hrdost (Pride) z našeho pohledu znamená svobodu vyjadřovat se kdo jsem a bez obav vystupovat pod svým pravým já.


 • Síť na podporu různorodých schopností

  Naše skupina s hrdostí navrhuje inkluzivní řešení mobility pro své zákazníky a stejnou měrou se snaží, aby naše organizace byla maximálně otevřená, fyzicky i virtuálně, všem našim zaměstnancům s fyzickým, duševním či jiným skrytým hendikepem.


 • Síť kulturní různorodosti

  V Evropě zaměstnáváme pracovníky více než 70 národností, a plně proto vnímáme, že naše síla spočívá v rozdílnosti. Naše síť podporuje pospolitost mezi zaměstnanci bez ohledu na kulturní pozadí, jazyk, etnický původ, rasu, náboženské vyznání nebo víru.


 • Vícegenerační síť

  Cílem naší skupiny je podporovat kolektivní sílu různých generací a usnadňovat dialog napříč generacemi. Snažíme se efektivně využívat věkovou různorodost našich pracovníků prostřednictvím kultury „předávání a přijímání zkušeností“, která podporuje pestrost sdílení poznatků „Jedné generace pro všechny“.