1. Objevte Toyotu
 2. Inovace u Toyoty
 3. Nulová nehodovost
 4. Autonomní řízení

Autonomní řízení

Bezpečnost mobility lze zvyšovat spojením schopností lidí a technologií
Toyota se o autonomní řízení zasazuje především proto, že tato technologie má potenciál předcházet nehodám způsobeným lidským faktorem. Koncepce autonomního řízení Toyota s označením „Mobility Teammate“ je postavena na principu Chauffeur and Guardian™ („řidič a ochránce“) na podporu bezpečné, dostupné a pohodlné mobility.
 • Koncepce Mobility Teammate

  Toyota se od 90. let minulého století věnuje otázkám technologií aktivní bezpečnosti a autonomního řízení s cílem zcela zamezit smrtelným dopravním nehodám. Dosažené pokroky dokládá naše koncepce Mobility Teammate. Je postavena na přesvědčení, že spolupráce lidí a vozidel může podpořit bezpečnou, pohodlnou, efektivní a zábavnou mobilitu. Lidé by měli mít možnost volby, přičemž technologie by měly lidské schopnosti zlepšovat, nikoli je nahrazovat. Nechceme člověka připravit o možnost chopit se volantu, ale naopak mu poskytovat svobodu si podle chuti užívat radosti z řízení, stejně jako využívat všech výhod autonomního řízení, pokud to řidič potřebuje nebo si to přeje. 

 • Co stojí za systémy Teammate?

  Automobil není pouhým dopravním prostředkem. Naše propojení s automobilem je stále silnější, protože osobní vůz zajišťuje potřeby mobility a odráží jedinečný vkus. Jsme přesvědčeni, že lidé nepřestanou svá auta milovat ani v budoucnosti, kdy bude řízení částečně automatizováno. Řidičské schopnosti uživatele se mohou rychle měnit v závislosti na zkušenostech, znalostech, věku, zdravotním stavu nebo momentální únavě. Stejně tak můžete za některých situací zatoužit po dynamickém způsobu jízdy, jindy naopak po relaxaci za volantem. Naše technologie autonomního řízení reflektují tyto měnící se potřeby a současně podporují bezpečnost bez ohledu na řidičův stav. 

 • Osobní řidič a ochránce

  Prostřednictvím automatizace vozidel chceme zajišťovat mobilitu, která je pro všechny bezpečná, dostupná a pohodlná. V této souvislosti prosazujeme dvě koncepce. Pro ty, kteří řídit nemohou nebo nechtějí, máme technologii Chauffeur na podporu autonomního řízení vozidel. Kromě toho vyvíjíme technologii Toyota Guardian™ se sdílením role řidiče a systému AI s využitím individuálních schopností. „Guardian“ (tedy Ochránce), nepřetržitě sleduje prostředí a svými zásahy při hrozící nehodě či jiném bezpečnostním riziku znásobuje řidičovy schopnosti. K tomuto účelu nepoužívá pouze brzdění, ale i řadu dalších zásahů do řízení. 


 • Proč Ochránce?

  Možná si říkáte, proč Toyota kromě technologie Chauffeur vyvíjí i funkce Guardian. Technologie Chauffeur může smysluplně ovlivnit životy těch, kteří nebohou nebo nechtějí řídit. Avšak její vývoj je spojen se zásadními technickými i společenskými výzvami, jejichž vyřešení ještě nějakou dobu potrvá. 

  Z těchto důvodů se autonomní řízení na úrovni SAE Level 4 zpravidla používá pouze k ovládání testovacích vozidel za velmi omezených podmínek, jako je například snížená rychlost, slabá doprava, menší výskyt chodců či cyklistů, příznivé počasí atd. Další vývoj systému Guardian by měl řadu z těchto omezení eliminovat. Jeho prostřednictvím můžeme pokročilejší funkce na podporu řízení uvádět přímo do sériových vozidel, a rychleji tak vyhodnocovat bezpečnostní přínosy autonomního řízení. Koncepce Guardian může přispět i k budování důvěry a širšímu přijetí pokročilých automatizovaných technologií. 


 • Automatizovaný nebo autonomní?

  S nástupem nových technologií schopných zajistit některé či všechny úlohy řízení se na trhu vyrojila řada nových pojmů, jako automatizovat, vysoce automatizovaný, poloautonomní, částečně autonomní, plně autonomní, bez řidiče a mnoho dalších.

  Jsme přesvědčeni, že je důležité funkce přesně popisovat podle jejich skutečných schopností, protože se to může odrazit v očekáváních zákazníků a jejich vnímání toho, co vozidlo skutečně dokáže. Toyota pomocí výrazu „automatizovaný“ označuje nejrůznější technologie, které po určitou dobu zdokonalují nebo nahrazují ovládání člověkem. Pojem „autonomní“ používáme v případě, že automatizovaný systém dokáže řízení plně převzít – a tak řidiče v podstatě nahradit – po omezenou dobu, či dokonce trvale.


 • Automatizace nad rámec bezpečnosti 

  Systémy automatizovaného řízení mohou kromě zvýšení bezpečnosti přispět k hladšímu a efektivnějšímu toku dopravy. To může přinést smysluplná zlepšení: lepší kvalitu ovzduší díky nižším emisím, stejně jako vyšší kvalitu života řidiče díky kratší a předvídatelnější době jízdy.

  Radost z mobility se otevírá většímu množství lidí. Věříme, že technologie spojené s automatizací přinesou široké výhody a řešení mobility daleko nad rámec osobních automobilů či nákladních vozidel. Toyota efektivně využívá výzkum technologií autonomního řízení k vytváření nových řešení mobility, jako například robotů s dokonalejšími schopnostmi rozpoznávání, usuzování a manipulace, které pak mohou zajistit více svobody pohybu pro všechny včetně osob s omezenou pohyblivostí.