1. Objevte Toyotu
 2. Elektrifikace
 3. Elektromobily na palivové články

Elektromobily na palivové články

Dlouhý dojezd a rychlé tankování
Jedinečnou roli ve snižování uhlíkových emisí v dopravě i ekonomice obecně hrají elektromobily na vodíkové palivové články (FCEV). Mohou zásadním způsobem podpořit nulové emise napříč mnoha druhy silniční dopravy, od osobních vozidel, jako je např. Mirai, přes dodávky a nákladní vozidla až po autobusy.
 • Technologie palivových článků a uhlíková neutralita

  Do vývoje špičkové technologie palivových článků Toyota intenzivně investuje již přes 30 let. Vozidla poháněná vodíkovými palivovými články (FCEV) nepoužívají ke svému pohonu elektřinu uloženou v baterii, ale vyrábějí si vlastní elektřinu pomocí chemické reakce vodíku s kyslíkem v sadě palivových článků. Při této reakci nevznikají (s výjimkou vodních par) žádné emise. Tankování vodíkového zásobníku na čerpací stanici netrvá ani pět minut. Vozidla typu FCEV v praxi zajišťují bezemisní cestování, které je bezpečné, pohodlné a příjemné, podobně jako u vozidel s klasickým pohonem. 

 • Zelený vodík

  Zužitkování ohromného potenciálu vozidel typu FCEV a široké uplatnění vodíkového paliva závisí na dvou faktorech. Na dostupnosti zeleného vodíku, vyráběného pomocí obnovitelné energie, a na infrastruktuře poskytující dostatečnou síť vodíkových čerpacích stanic napříč celou Evropou. Tyto klíčové faktory zohledňuje evropský projekt Green Deal, který vnímá vodík jako jednu z klíčových priorit k dosažení uhlíkové neutrality. Toyota se zavázala ke koordinovanému úsilí všech výrobců automobilů, poskytovatelů energie, vlád a veřejných orgánů, aby pomohla vyvinout národní a evropské infrastruktury vodíkové energie, které budou podporovat všechny vozy poháněné palivovými články. 

 • Toyota Mirai

  Vývoj vozů na vodíkové palivové články zahájila Toyota už v roce 1992. V roce 2014 jsme pak na světových trzích úspěšně představili sedan Mirai. Toyota Mirai nejnovější generace, uvedená v roce 2021, posouvá technologii FCEV ještě o úroveň výše. Po všech stránkách přepracovaný systém palivových článků je lehčí a výkonnější. To se ve spojení s promyšleným obestavěním prostoru a vylepšenou aerodynamikou promítlo do delšího dojezdu (cca 650 km), kdy jedinými emisemi jsou vodní páry. 

 • Jak vodíkový palivový článek funguje?

  Palivový článek čerpá vodík z tlakového zásobníku a následně slučováním s kyslíkem vyrábí elektřinu k pohonu elektromotoru. Tento děj probíhá v polymerní elektrolytické membráně (PEM) palivového článku, sestávající ze sady tenkých desek, oddělených membránami.