1. Majitele
  2. MYT disclaimer

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI MYT

1. Upozorňujeme, že funkce dálkového ovládání jsou zde uvedeny pouze pro ilustraci. Informace o funkcích, které jsou ve vaší zemi k dispozici, vám poskytne prodejce Toyota.

2. Vezměte prosím na vědomí, že na základě místní legislativy nemusí být funkce dálkového ovládání klimatizace ve vaší oblasti k dispozici. Informace o dostupných funkcích ve vaší zemi vám poskytne prodejce Toyota.

3. Při používání (služby dálkového ovládání) zajistěte, že:

  • Vozidlo je plně imobilizováno a vy kontrolujete bezpečnost okolí vozidla. Ujistěte se, že se ve vozidle nenacházejí žádní lidé ani zvířata. 
  • Nepouštějte systém, je-li kapota otevřená nebo je-li vozidlo zaparkováno uvnitř bez větrání. 
  • Tuto službu používejte pouze v případě potřeby. Berte prosím ohled na životní prostředí a minimalizujte nadměrný hluk nebo znečištění ovzduší.

Vždy respektujte místní a národní zákony, které by mohly omezit používání těchto služeb ve vaší oblasti (například: v některých regionech může být tato služba vyhrazena pro elektrická vozidla nebo soukromé silnice).